Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanika i wytrzymałość
Efekt kształcenia:
Student potrafi wyznaczyć obciążenia jakim poddany jest dany element mechaniczny.
Powiązania z EKK:
 • IB1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje,dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • IB1A_U06
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do modelowania i weryfikacji systemów biologicznych i technicznych
 • IB1A_U08
  potrafi posługiwać się metodami i narzędziami inżynierii biomedycznej, w tym: projektować materiały, konstrukcje, metody i urządzenia, wykorzystywać wzorce projektowe, wybierać narzędzia wspomagające projektowanie, oraz dobierać metody prototypowania i testowania
 • IB1A_U09
  potrafi przeanalizować sposób działania i poddać krytycznej ocenie metody i rozwiązania techniczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych
 • IB1A_U11
  potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia