Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika
Efekt kształcenia:
Student zna związek pomiędzy prawami mechaniki a działaniem mechanizmów i części maszyn.
Powiązania z EKK:
  • EN1A_W01
    zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze energetyki, w tym procesów dynamicznych ciągłych i dyskretnych
  • EN1A_W02
    rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie oraz zna prawa fizyczne związane z techniką i życiem codziennym