Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mechanika
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu mechaniki
Powiązania z EKK:
  • EN1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • EN1A_K03
    ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej