Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wytrzymałość materiałów
Efekt kształcenia:
Student rozumie zjawiska i procesy występujące w materiale poddanym działaniu obciążeń.
Powiązania z EKK:
 • EN1A_W01
  zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze energetyki, w tym procesów dynamicznych ciągłych i dyskretnych
 • EN1A_W02
  rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie oraz zna prawa fizyczne związane z techniką i życiem codziennym
 • EN1A_W11
  zna metody analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych
 • EN1A_W10
  Rozumie procesy korozyjne, właściwości materiałów i zasady ich doboru w energetyce