Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wytrzymałość materiałów
Efekt kształcenia:
Student zna metody analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych, w tym stosowanych w układach energetycznych.
Powiązania z EKK:
  • EN1A_W11
    zna metody analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych
  • EN1A_W12
    rozumie zasady eksploatacji maszyn i zna zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla maszyn i urządzeń energetycznych
  • EN1A_W10
    Rozumie procesy korozyjne, właściwości materiałów i zasady ich doboru w energetyce