Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wytrzymałość materiałów
Efekt kształcenia:
Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych.
Powiązania z EKK:
  • EN1A_U22
    potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, w tym norm i regulacji prawnych