Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wytrzymałość materiałów
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Powiązania z EKK:
  • EN1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • EN1A_K05
    ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • EN1A_K03
    ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej