Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Integralność konstrukcji w eksploatacji
Efekt kształcenia:
Student posiada podstawową wiedzę na temat procedur oceny integralności konstrukcji.
Powiązania z EKK:
 • BM2A_W07
  ma wiedzę z kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych
 • BM2A_W08
  zna zagadnienia sprężystości, plastyczności i wytrzymałości zmęczeniowej
 • BM2A_W09
  ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narzędzi
 • BM2A_W16
  ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych
 • BM2A_W17
  posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych