Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Integralność konstrukcji w eksploatacji
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Powiązania z EKK:
 • BM2A_K02
  ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • BM2A_K03
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • BM2A_K05
  podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli techniki i zagrożeniach z niej wynikających i opinie w sposób zrozumiały, korzystając ze środków masowego przekazu
 • BM2A_K07
  jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji
 • BM2A_K08
  jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)