Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wstęp do filozofii przyrody
Efekt kształcenia:
Analiza konkretnych problemów filozoficznych i metodologicznych dotyczących nauk szczegółowych, sprzyja rozwojowi kreatywnych zdolności przyszłego inżyniera, jak również przyczynia się do tworzenia analitycznej i krytycznej postawy w odniesieniu do eksplorowanych procesów technicznych i technologicznych.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • TC1A_K04
    ma świadomość ważności zachowania w sposób odpowiedzialny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych