Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia nieorganiczna - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania
Powiązania z EKK:
  • TC1A_W01
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych,