Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia nieorganiczna - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium oraz identyfikować najważniejsze pierwistaki i jony w substancjach nieorganicznych
Powiązania z EKK:
  • TC1A_U02
    rozróżnia typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych