Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia nieorganiczna - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy chemiczneje
Powiązania z EKK:
  • TC1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje