Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia fizyczna
Efekt kształcenia:
potrafi przeprowadzić ilościowy opis kinetyki reakcji chemicznej na podstawie otrzymanych danych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U05
    posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz tworzenia ich modeli
  • CE1A_U06
    potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, potrafi opracować bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych oraz oszacować nakład pracy niezbędny do ich realizacji, potrafi dobierać i stosować narzędzia komputerowe do projektowania i modelowania procesowego
  • TC1A_U04
    posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych