Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia fizyczna
Efekt kształcenia:
rozumie znaczenie wiedzy podstawowej w rozwoju technologii
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K05
    ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • TC1A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii