Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia krzemianów
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o znaczeniu krzemianów w przyrodzie i technologii
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii
  • TC1A_W06
    ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych