Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy wytrzymałości materiałów
Efekt kształcenia:
Student umie dobrać odpowiedni materiał (właściwości wytrzymałościowe) na element konstrukcyjny zapewniający bezpieczną jego eksploatacje
Powiązania z EKK:
  • BM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
  • BM1A_U02
    potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki