Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Stalowe konstrukcje budowlane
Efekt kształcenia:
Student rozumie zasady i metody stanów granicznych w zakresie projektowania konstrukcji stalowych
Powiązania z EKK:
 • BG1A_W01
  Ma wiedze z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych.
 • BG1A_W02
  Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych, a także ich sporządzania z wykorzystaniem CAD.
 • BG1A_W04
  Ma wiedzę z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, teoretycznych modeli materiałów i zasad ogólnego kształtowania konstrukcji.
 • BG1A_W05
  Zna zasady mechaniki i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki, dynamiki i stateczności.