Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Stalowe konstrukcje budowlane
Efekt kształcenia:
Student potrafi korzytać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych
Powiązania z EKK:
 • BG1A_U02
  Potrafi ocenić i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane.
 • BG1A_U03
  Potrafi poprawnie zdefiniować modele obliczeniowe komputerowej analizy konstrukcji.
 • BG1A_U04
  Potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych. Potrafi wyznaczać częstości drgań własnych dla prostych konstrukcji prętowych.
 • BG1A_U05
  Potrafi poprawnie wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych.