Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Konstrukcje stalowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki nośności i użytkowalności
Powiązania z EKK:
  • BM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
  • BM1A_W02
    ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
  • BM1A_W04
    ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn