Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody analiz wytrzymałościowych z wykorzystaniem MES
Efekt kształcenia:
Student zna metodologię tworzenia modeli analizowanych obiektów dla potrzeb MES
Powiązania z EKK:
 • BM1A_W01
  ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • BM1A_W02
  ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • BM1A_W04
  ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn
 • BM1A_W05
  ma wiedzę w zakresie podstaw informatyki konieczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • BM1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • BM1A_W09
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie projektowania konstrukcyjnego, materiałowego i technologicznego maszyn i urządzeń mechanicznych, układów mechanicznych oraz systemów wytwórczych