Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia nieorganiczna - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
Potrafi pracować w zespole
Powiązania z EKK:
  • TC1A_K05
    ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania