Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Krystalografia i krystalochemia
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe pojęcia krystalografii oraz symbolikę grup punktowych i przestrzennych, ze szczególnym uwzględnianiem symboliki międzynarodowej.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii
  • TC1A_W08
    ma podstawową wiedzę w zakresie krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych