Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Krystalografia i krystalochemia
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz pracę w grupie
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K03
    potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i je wykorzystać, inspirując pracę zespołową
  • TC1A_K05
    ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania