Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Krystalografia i krystalochemia
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe pojęcia krystalografii oraz symbolikę grup punktowych i przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem symboliki międzynarodowej
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W06
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu struktury i nanostruktury substancji stałych, w tym struktury krystalicznej oraz budowy fazowej materiałów