Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody analiz wytrzymałościowych z wykorzystaniem MES
Efekt kształcenia:
Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych
Powiązania z EKK:
 • BM1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
 • BM1A_U03
  potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych
 • BM1A_U04
  potrafi wykorzystywać metody statystyki matematycznej do planowania eksperymentów i działań inżynierskich oraz opracowywania różnych wyników badań
 • BM1A_U02
  potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki