Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Grafika inżynierska
Efekt kształcenia:
Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W03
    posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałów ceramicznych