Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Grafika inżynierska
Efekt kształcenia:
Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U03
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi, potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać w praktyce inżynierskiej
  • CE1A_U09
    wykorzystuje dokumentację techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych