Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki szybkiego prototypowania
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu klasyfikacji technologii RP i ich charakterystyce oraz możliwościach, potrzebne do wybory odpowiednich metod do wytworzenia zadanego przedmiotu.
Powiązania z EKK:
  • AR1A_W08
    ma podstawową wiedzę z zakresu technik i technologii wytwarzania jako dyscyplin inżynierskich powiązanych z automatyką i robotyką
  • AR1A_W20
    ma podstawową wiedzę z projektowania mechatronicznego, niezbędną w automatyce i robotyce
  • AR2A_W10
    ma wiedzę w zakresie zaawansowanych systemów sterowania lub systemów CAD/CAM lub zautomatyzowanych dźwignic w systemach przemysłowych lub technologii przeróbki kopalin i ich automatyzacji, niezbędną do rozwiązywania problemów w automatyce i robotyce oraz au-tomatyzacji