Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki szybkiego prototypowania
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu stosowanych materiałów w techologii Rapid Prototyping.
Powiązania z EKK:
  • AR1A_W07
    ma podstawową wiedzę z nauki o materiałach, wytrzymałości materiałów i podstawach konstrukcji maszyn jako dyscyplin inżynierskich powiązanych z automatyką i robotyką
  • AR2A_W05
    ma wiedzę w zakresie materiałów i konstrukcji inteligentnych lub dynamiki robotów lub automatyzacji i sterowania dźwigów osobowych lub automatyzacji maszyn do odkrywkowej eksploatacji kopalin, niezbędną do rozwiązywania zadań w automatyce, robotyce i automatyzacji