Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki szybkiego prototypowania
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu formatu plików stosowanych w systemach szybkiego ptototypowania.
Powiązania z EKK:
  • AR1A_W12
    ma wiedzę z metrologii i technik pomiarowych, niezbędną w tworzeniu układów i systemów automatyki i robotyki
  • AR2A_W10
    ma wiedzę w zakresie zaawansowanych systemów sterowania lub systemów CAD/CAM lub zautomatyzowanych dźwignic w systemach przemysłowych lub technologii przeróbki kopalin i ich automatyzacji, niezbędną do rozwiązywania problemów w automatyce i robotyce oraz au-tomatyzacji