Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki szybkiego prototypowania
Efekt kształcenia:
Potrafi skalibrować maszynę FDM, uruchomić proces wydruku i przeprowadzić prace konserwacyjne.
Powiązania z EKK:
 • AR1A_U08
  potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne zadań inżynierskich z zakresu automatyki mi robotyki
 • AR1A_U09
  ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, szczególnie w zakresie automatyki i robotyki oraz zna zasady bezpieczeństwa i higieny związane z tą pracą
 • AR1A_U11
  potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej i szacowania ryzyka podejmowanych działań inżynierskich z zakresu automatyki i robotyki
 • AR1A_U12
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonywania wyodrębnionych zadań