Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki szybkiego prototypowania
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować i wygenerować odpowiednie pliki danych dla technologii RP.
Powiązania z EKK:
  • AR1A_U05
    potrafi dobrze posługiwać się technikami informacyjnokomunikacyjnymi w realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w automatyce i robotyce
  • AR2A_U13
    potrafi wykorzystać wiedzę ogólną z zakresu mechaniki, informatyki, elektrotechniki, nauk pokrewnych i pomocniczych w zagadnieniach automatyki, robotyki i automatyzacji
  • AR2A_U24
    potrafi zastosować wiedzę specjalnościową z: zaawansowanych systemów sterowania lub systemów CAD/CAM lub zautomatyzowanych dźwignic w systemach przemysłowych lub technologii przeróbki kopalin w zagadnieniach automatyki, robotyki i automatyzacji