Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Techniki szybkiego prototypowania
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie technologii szybkiego prototypowania
Powiązania z EKK:
  • AR1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego uczenia i dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • AR1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • AR1A_K03
    ma świadomość konieczności zachowania w sposób profesjonalny, szczególnie w ramach pracy grupowej