Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia ogólna - kurs rozszerzony
Efekt kształcenia:
rozróżnia typy reakcji chemicznych i potrafi opisać ich przebieg za pomoca równań reakcji chemicznych
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U01
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
  • CE1A_U06
    potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, potrafi opracować bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych oraz oszacować nakład pracy niezbędny do ich realizacji, potrafi dobierać i stosować narzędzia komputerowe do projektowania i modelowania procesowego