Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia ogólna - kurs rozszerzony
Efekt kształcenia:
rozwiązuje w grupie złożone zadania chemiczne
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania