Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia ogólna - kurs rozszerzony
Efekt kształcenia:
rozumie przydatność wiedzy chemicznej
Powiązania z EKK:
  • CE1A_K05
    ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej