Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia i teorie sztuki
Efekt kształcenia:
2. Zna ogólnie procesy kształtowania się historycznych form artystycznych.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W04
    Posiada wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
  • KL1A_W18
    Zna podstawowe metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie głównych subdyscyplin tworzących kanon nauk o kulturze. Zna podstawowe metody interpretacji tekstu filozoficznego, dzieła literackiego, dzieła sztuk plastycznych, sztuki filmowej, muzycznej, teatralnej oraz innych.