Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia i teorie sztuki
Efekt kształcenia:
4. Zna reprezentacyjne dla głównych epok artystycznych dzieła sztuki i wybitnych artystów.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W04
    Posiada wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
  • KL1A_W18
    Zna podstawowe metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie głównych subdyscyplin tworzących kanon nauk o kulturze. Zna podstawowe metody interpretacji tekstu filozoficznego, dzieła literackiego, dzieła sztuk plastycznych, sztuki filmowej, muzycznej, teatralnej oraz innych.
  • KL1A_W20
    Zna historyczno-artystyczne epoki od pradziejów po współczesność. Posiada wiedzę o genezie i funkcjach dzieła sztuki, zna i rozróżnia dziedziny i specyfikę sztuk pięknych.