Dane EK modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia i teorie sztuki
Efekt kształcenia:
6. Zna i rozumie znaczenie oraz rolę sztuki w procesie kształtowania się kultury.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W08
    Zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa.
  • KL1A_W24
    Ma świadomość zróżnicowania kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, Europy i świata.