Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Historia i teorie sztuki
Efekt kształcenia:
1. Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki i potrafi je odnieść do właściwych zjawisk artystycznych.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię kulturoznawczą.