Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Historia i teorie sztuki
Efekt kształcenia:
2. Potrafi wyjaśnić i uzasadnić podstawowe procesy decydujące o kształtowaniu się epok artystycznych w historii sztuki.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U01
    Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych