Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Historia i teorie sztuki
Efekt kształcenia:
3. Potrafi scharakteryzować i wykazać odmienność formalną głównych epok artystycznych w historii sztuki europejskiej.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U15
    Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa.