Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Historia i teorie sztuki
Efekt kształcenia:
4. Potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie dla danej epoki mają wybitne dzieła sztuki europejskiej.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U04
    Rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę dzieła literackiego, filmowego, plastycznego, muzycznego i teatralnego z zastosowaniem odpowiednich metod, w celu określenia znaczeń tych dzieł, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.