Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Historia i teorie sztuki
Efekt kształcenia:
5. Potrafi scharakteryzować i rozróżnić podstawowe pojęcia stylowe.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię kulturoznawczą.