Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań strukturalnych
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność interpretacji i analizy widm IR, Ramana oraz NMR.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_U06
    ma umiejętność tworzenia modeli struktur krystalicznych oraz opisu struktur nieorganicznych, w tym krzemianowych i interpretacji diagramów fazowych istotnych z punktu widzenia technologii ceramicznych
  • TC1A_U07
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski