Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Krystalografia i krystalochemia
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę z dziedziny krystalochemii, zna zasady podziału struktur na homo/heterodesmiczne; jonowe/kowalencyjne/meteliczne/molekularne; jonowe izo/mezo/anizodesmiczne
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W03
    Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego
  • IM1A_W06
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu struktury i nanostruktury substancji stałych, w tym struktury krystalicznej oraz budowy fazowej materiałów