Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Krystalografia i krystalochemia
Efekt kształcenia:
Student potrafi klasyfikować struktury krystaliczne oraz tworzyć modele struktur krystalicznych
Powiązania z EKK:
  • IM1A_U07
    Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały
  • IM1A_U09
    Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki