Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Krystalografia i krystalochemia
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz pracę w grupie
Powiązania z EKK:
  • IM1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania