Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Historia i teorie sztuki
Efekt kształcenia:
Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_K05
    Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania.